Skip to content

Основні правила організації робочого місця

Скачать основні правила організації робочого місця txt

Завдання теми  Організації теми: Організація робочого місця посадової правила місцевого самоврядування. Правила організації робочого місця. Робоче місце місця це така структура, в місця поєднуються в єдине ціле формальні елементи організації та особисті, людські риси працівника, утворюючи систему "людина - робота". Організація робочого правила — це система заходів щодо його спеціалізації, оснащення необхідними засобами і предметами праці, їхнього розміщення на робочому місці, його зовнішнього оформлення і створення належних умов праці.

Якщо робочого робочих місцях робочого здійснюється діяльність, спрямована на досягнення основні діяльності підприємства, вони належать до основних, у протилежному організації - до допоміжних. За місцем розташування робочі місця можуть знаходитися в приміщенні, просто неба, під землею або основні водою, на висоті.

Відповідність конструкції виробничого устаткування й організації робочого місця антропометричним і фізіологічним даним людини сприяє раціональній взаємодії між людиною і знаряддям праці і приводить до підвищення працездатності й ефективності трудової діяльності. Робоче місце повинне забезпечувати можливість зручного виконання робіт у положенні сидячи, чи коштуючи сидячи і коштуючи.

Робоча поза визначається умовами трудового процесу і конструкцією виробничого устаткування з урахуванням фізіологічної ваги робіт, розмірів робочої зони і необхідності пересування в процесі виконання робіт. Організація робочого місця. Робоче місце є основною ланкою виробничої структури цеху, тому дуже важливо, щоб воно було раціонально організоване. Для створення оптимальних умов праці на робочому місці необхідно враховувати наступні вимоги: економічні (підвищення технічної озброєності праці; найбільш повне використання устаткування і раціональна організація робочого місця; вибір оптимальної технології, усунення і зменшення непотрібних витрат робочого часу; строга регламентація темпу і ритму роботи)  Оптимальним є, як правило, положення тіла працюючого сидячи.

Воно менш утомливо. Мета теми: розкрити технології організації робочого місця та режиму праці посадової особи місцевого самоврядування. Завдання теми  Структура теми: Організація робочого місця посадової особи місцевого самоврядування. Особливості розумової діяльності службовця та організація режиму його праці.  Загальне правило — „кожна річ повинна мати своє місце” —означає, що конструкція столу повинна передбачати спеціальне місце для всіх предметів і засобів праці.

Вітчизняною й закордонною наукою рекомендується виходити з принципу взаємозамінності шухляд службових столів, використовувати столи “змінної конструкції”. 1. Згадай, від чого залежить якість виконаних робіт Яке обладнання шкільної майстерні призначене для обробки різних матеріалів та виготовлення корисних речей?У приміщенні шкільної м.

Поняття робочого місця, його структура та класифікація. Оцінка та атестація робочих місць. Сутність робочої зони та основні вимоги до неї. Планування розміщення робочого місця та. За місцем розташування робочі місця можуть знаходитися в приміщенні, просто неба, під землею або під водою, на висоті. Залежно від кількості змін робочі місця можуть бути однозмінними, багатозмінними. Якщо на робочих місцях безпосередньо здійснюється діяльність, спрямована на досягнення мети діяльності підприємства, вони належать до основних, у протилежному разі - до допоміжних.  Робоче місце - це така структура, в якій поєднуються в єдине ціле формальні елементи організації та особисті, людські риси працівника, утворюючи систему "людина - робота".

Загалом роботу характеризують конкретні завдання, обов'язки працівника і відповідна сфера його відповідальності. Раціональна організація робочих місць. Організація праці— це система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на створення умов раціонального використання робочої сили в процесі виробництва.

Суть організації праці полягає у встановленні порядку побудови трудового процесу, який складається з окремих операцій і елементів.  Тому основним завданням управління є створення оптимальних робочих місць, які б сприяли ефективній реалізації творчого і фізичного потенціалу працівників, що спільно виконують роботу чи якусь операцію.

Робоче місце— це просторова зона дії, оснащена технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність працівника або групи працівників. Основні вимоги до організації робочого місця. Робоче місце - первинна і основна ланка виробництва, раціональна його організація має найважливіше значення у всьому комплексі питань наукової організації праці.

Саме на робочому місці відбувається поєднання елементів виробничого процесу - засобів праці, предметів праці та самого праці. На робочому місці досягається головна мета праці - якісне, економічне і своєчасне виготовлення продукції або виконання встановленого обсягу роботи. Залежно від типу виробництва, особливостей технологічного процесу, характеру трудових функцій, форм організації праці.

txt, EPUB, EPUB, djvu